บริการจัดทัวร์

NEW UDOMCHAI TRANSPORT

เพื่อให้การจัดโปรแกรมทัวร์ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด ท่านสามารถออกแบบโปรแกรม กำหนดจำนวนวันเดินทาง เลือกกำหนดจำนวนคน กำหนดวันที่จะเดินทางของท่านได้เอง อีกทั้งยังสามารถที่จะกำหนดเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงการกำหนดราคา งบประมาณและค่าใช้จ่ายได้เอง เรายินดีจัดโปรแกรมทัวร์ตามคำสั่งซื้อที่ท่านต้องการโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด รวมถึงบริการอื่นๆ ตามความชอบและรสนิยมของผู้ร่วมเดินทาง ทั้งนี้เรายังมีบริการให้คำแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารอื่นๆที่น่าสนใจแก่ท่านฟรี เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด และได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในการใช้บริการกับบริษัท นิวอุดมชัย ทรานสปอร์ต

ในปัจจุบันบริษัท ฯ ได้มีการนำรถรุ่นใหม่เข้ามาใช้ในกิจการเป็นรถที่มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ และเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ประสิทธิ์ภาพสูง ตลอดจนระบบบความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวก ความบันเทิง เพื่อความสะดวกสวยสบายสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน ซึ่งบริษัท นิวอุดมชัย ทรานสปอร์ต มีขนาดและประเภทของรถไว้ให้บริการที่หลากกหลายตามความต้องการและประเภทการใช้งานของลูกค้า ได้แก่ รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น มีจำนวน 53 ที่นั่ง , รถบัสปรับอากาศ VIP มีจำนวน 43 ที่นั่ง , รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง ,รถพัดลม ขนาด 51 ที่นั่ง และ รถตู้ปรับอากาศทั้ง 9 และ 14 ที่นั่ง

บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้บริการนำเที่ยวทุกรูปแบบ ตลอดจนกรุ๊ปเหมา จัดประชุม กรุ๊ปสัมมนา ดูงาน บริการจัดการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์บริษัท และจัดกิจกรรม OUTING บริษัท หลากหลายรูปแบบ ออกแบบและจัดการโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับกรุ๊ปเหมาของบริษัท Company Trip ,ทัวร์ Incentive จัดท่องเที่ยวประจำปี ทริปดูงาน Company Outing การเจรจาธุรกิจ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ทัวร์นิทรรศการ นัก เรียน นักศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เข้าค่าย และการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ สำหรับทั้งกรุ๊ปเล็กและกรุ๊ปใหญ่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หลากหลายเส้นทาง โดยบริษัทของเรามุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับให้เป็นบริษัททัวร์คุณภาพ มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามมาตรฐานที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด บริการด้วยใจ ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ ทุกจุดหมายปลายทางที่ท่านปรารถนา รวมถึงดูแลท่านอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการจัดโปรแกรมทัวร์ และตลอดการเดินทาง

บริการจัดของเรา

-จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ครบวงจร ลูกค้ากำหนดสถานที่ วันเวลา และงบประมาณเอง ทางบริษัทจัดหารถ ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ครบวงจร มีคนขับรถ และมัคคุเทศก์คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าตลอดการเดินทาง

-จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ครบวงจร ลูกค้ากำหนดสถานที่ วันเวลา และงบประมาณเอง ทางบริษัทจัดหารถ ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ครบวงจร มีคนขับรถ และมัคคุเทศก์คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าตลอดการเดินทาง โดยที่ลูกค้ามีหัวหน้าทัวร์ มาด้วย

-จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ ลูกค้ากำหนดสถานที่ วันเวลา และงบประมาณเอง ทางบริษัทจัดหารถและมัคคุเทศก์ แต่ลูกค้าติดต่อจอง ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

-จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ ลูกค้ากำหนดสถานที่ วันเวลา และงบประมาณเอง ทางบริษัทจัดหารถและมัคคุเทศก์ แต่ลูกค้าติดต่อจอง ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

บริการจัดของเรา