ระบบการจัดการของบริษัท

NEW UDOMCHAI TRANSPORT

การอบรมพนักงาน

บริษัทฯ มีการนำพนักงานขับรถ เข้ารับการอบรม ปีละ 1 – 2 ครั้ง กับทางเจ้าหน้าที่ขนส่ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เข้าใจในกฎหมายจราจร  และกฎหมายขนส่ง

การตรวจหาสารเสพติด

=การสุ่มหาสารเสพติดประจำเดือน บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมา หากพนักงานเสพสิ่งเสพติด หรือดื่มสุรา จึงได้มีการสุ่มตรวจ ในทุกๆ เดือนเป็นประจำ

อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ

อุปกรณ์ความปลอดภัย ของรถโดยสาร

วิธีใช้งานค้อนทุบกระจก

วิธีการใช้งานถังดับเพลิง