รู้จักนิวอุดมชัย

NEW UDOMCHAI TRANSPORT

บริษัท นิวอุดมชัยทรานสปอร์ต จำกัด

กิจการได้มีการจดทะเบียนตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดในชื่อ หจก.อุดมชัยทรานสปอร์ต เมื่อปี 2532 และ ในปี 2538 ได้จดทะเบียนตั้งเป็น บริษัท นิวอุดมชัยทรานสปอร์ต จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 30 ปี

กิจการมีการขยายงานและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราให้บริการ ธุรกิจนำเที่ยว และ ให้เช่าเหมารถโดยสารเพื่อการเดินทาง เรามีรถให้บริการกว่า 200 คัน