เที่ยวน่าน 3 วัน 2 คืน ไหว้พระธาตุลำพูน ลำปาง แพร่ และแอ่วเมืองน่าน ดินแดนล้านนาตะวันออก

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1
 • รับจากสนามบินเชียงใหม่ / สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ออกเดินทางไปยังจังหวัดลำพูน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
 • สักการะพระธาตุหริภุญไชย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา หรือ ปีไก่ ที่ วัดพระธาตุหริภุญไชย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูน นอกจากสักการะพระธาตุแล้ว  ในวัดนี้ยังสามารถไหว้เทพพระราหูทรงครุฑ และ ขอพรศาลหลักเมืองจังหวัดลำพูน เสริมดวง เสริมบารมีกัน
 • เดินทางต่อไปยังอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งเมืองลำพูน ชาวลำพูนเชื่อว่าใครปรารถนาสิ่งใดถ้ามากราบไหว้ขอพร หรือบนบานที่นี่จะสำเร็จสมหวังทุกประการ
 • จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง ถึงวัดพระธาตุลำปางหลวง ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม ชมความงดงามของจิตรกรรมวิหารน้ำแต้ม ดูเงาพระธาตุกลับหัว และขอพรพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลูหรือปีวัว ไหว้พระเจ้าล้านทองประดิษฐานในมณฑปอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว เราออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดแพร่ เพื่อไปสักการะพระธาตุช่อแฮ ที่วัดพระธาตุช่อแฮ  พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล หรือปีเสือ ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอกด้านซ้าย และพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนแบบแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสองบุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก
 • ออกเดินทางไปยังจังหวัดน่าน ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังวัดมิ่งเมือง วัดนี้ประดิษฐานเสาหลักเมืองน่าน ไหว้พระขอพรศาลหลักเมือง ก่อนเริ่มต้นทริปนี้เพื่อความเป็นศิริมงคล วัดมิ่งเมืองมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือสถาปัตยกรรม  ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก ทาสีขาวสวยงาม ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับวัดร่องขุ่นที่เชียงราย
 • เยื้องกับวัดมิ่งเมืองมีวัดสีเหลืองทองอร่ามเป็นเอกลักษณ์ ชื่อว่า วัดศรีพันต้น เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร อันมีนามว่าพญาศรีสุวรรณนาคราช เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา
 • จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดหัวข่วง ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดแห่งสันติภาพ เนื่องจากเรื่องเล่าความขัดแย้งของชาวบ้านในอดีต ทำให้พระประธานไม่ได้อยู่ตรงกลางวิหารแต่จะเอียงไปทางซ้ายนิดหน่อย ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ“วัดหัวข่วง” นอกจากเป็นวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองน่านแล้วยังเป็นวัดที่มีความแปลกไม่เหมือนวัดอื่นใดในไทยอีกด้วยก็เพราะพระประธานเบี่ยงซ้ายนั่นเอง
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินข้ามถนนจากวัดหัวข่วงไปยังวัดช้างค้ำวรวิหาร แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า“วัดหลวงกลางเวียง” อายุกว่า 600 ปี  สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดอันดับแรกเลยก็คือ พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำปูชนียสถานสำคัญที่เป็นประธานของ วัดซึ่งมีขนาดใหญ่โต และภายในยังใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย นอกจากพระธาตุแล้วยังมีวิหารหลวง วิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะเชียงแสน ฝีมือช่างสกุลเมืองน่าน
 • และไฮไลท์ของทริปนี้ก็คือ วัดภูมินทร์ กระซิบรักที่เมืองน่าน กระซิบรักบันลือโลก ที่ใครมาเที่ยวน่านต้องห้ามพลาดการมาถ่ายรูปคู่ที่นี่ ถ่ายรูปคู่ต่อหน้ารูปวาดปู่ม่านย่าม่าน นอกจากนี้วัดภูมินทร์ยังมีความโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ตรงที่เป็นวัดทรงจตุรมุขที่เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธานในอาคารเดียวกัน ซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถทรงจัตุรมุขแห่งแรกในประเทศไทย
 • รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ท่านใดสนใจไปถนนคนเดินเมืองน่าน อาหารพื้นเมือง การแสดงฟ้อนรำที่อ้อนช้อยสวยงาม (เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

 

วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน จุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ  จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร  ชมวิวเมืองน่านยามเช้า ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • เดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ลือเลื่องเมืองงาช้างดำ ซึ่งเคยเป็นคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่านในยุคโบราณ ด้านในมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ประจำพระองค์ของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน และยังมีการจัดแสดงภาพถ่าย อาวุธ เงิน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ของเมืองน่านอีกมากมาย และของเก่าหายาก สิ่งของในพิพิธภัณฑ์ชิ้นที่สำคัญ ได้แก่ งาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน สมบัติของเจ้าผู้ครองนครเมืองน่านรักษาสืบต่อกันมาหลายชั่วคน
 • ถ่ายรูปกับซุ้มดอกลีลาวดี ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน จุดเช็คอินที่ต้องห้ามพลาดอีกแห่งหนึ่งของเมืองน่าน ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • รับประทานอาหารกลางวันแล้ว เดินทางไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ(กระดูกข้อมือข้างซ้าย)  ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง คนเหนือมีความเชื่อว่าเป็นวัดประจำปีเกิดปีเถาะ หรือ กระต่าย ไหว้พระธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับ
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 15,360บาท
 • 2 คน ราคา 8,900 บาทต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 6,500 บาทต่อคน
 • 5 คนขึ้นไป ราคา 4,990 บาทต่อคน

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการรถรางรอบเมืองน่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์ ประกันอุบัติเหตุ ค่าเข้าชม

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า