ท่องเที่ยวทะเลกินบุฟฟ่ต์เล่นน้ำคลายร้อน จังหวัดชลบุรี -จันทบุรี

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่1

-เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่โดยรถบัส ใช้เวลามาประมาณ10 ชั่วโมง  เริ่มต้นทริปนี้ด้วยการสักการะพระพุทธโสธร ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร  วัดคู่บ้านคู่เมืองแปดริ้วมานานหลายร้อยปีและยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธาอันล้นหลามของประชาชนทั่วทุกสารทิศ ส่วนที่สําคัญที่สุด คือ พระอุโบสถหินอ่อนที่ภายในประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรและพระพุทธรูปทั้ง 18 องค์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะ

-สถานีต่อไป วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ในอำเภอบางคล้า ถือว่าเป็นวัดชื่อดังและเด่นในเรื่องขององค์พระพิฆเนศในลำดับต้นๆของประเทศไทย เป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซ้ายถืองาที่ หัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ให้ได้ขอพรสักการะ ความหมายของพระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข คือ ความสุขสบาย ความสุขบริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้าน

-แวะรับประทานอาหารกลางวัน( ลูกค้าจ่ายเอง)

-แวะศาลเจ้านาจา หรือศาลเจ้าหน่าจาซาไท่จื้อ  เป็นสถานที่ที่หลายคนคงรู้จักกันดีเมื่อได้มาเที่ยวชายหาดบางแสนก็จะแวะมาไหว้ศาลเจ้านาจา ที่อยู่บริเวณแถวตลาดอ่างศิลาไม่ไกลจากชายหาดบางแสนนัก ศาลจ้านาจา อ่างศิลาเดิมเป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ด้วยความเคารพศรัทธาของผู้ที่มากราบไหว้ด้วยเชื่อกันว่าให้โชคทางด้านการค้า

– เดินทางเข้าที่พัก หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย*เล่นน้ำและทำกิจกรรมสนุกๆ ริมหาด เช่น เรือกล้วย เจตสกี เป็นต้น *

-รับประทานอาหารเย็น  มื้อที่ 1

วันที่ 2

-รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่ 2

– ชมความสวยงามของเมืองจำลอง หรือ Mini Siam เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรวบรวมแบบจำลองขนาดย่อส่วนซึ่งจำลองมาจากสถานที่สำคัญทั่วโลก ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

– ออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมของ กิจกรรม ความหลากหลายเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดน้ำ 4 ภาค รวบรวมของดี 4 ภาค มาไว้ที่นี่

เป็นแหล่งรวมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม มารวมไว้จุด เดียวกัน รวมไปถึงการแสดง กิจกรรมวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมไทย หรือจะเป็นการล่องเรือพายชม ทัศนียภาพ

–  รับประทานอาหารกลางวัน( ลูกค้าจ่ายเอง)

-จากนั้นเดินทางไปยังจุดชมวิวเนินนางพญา จุดชมวิวที่สวยที่สุดของจันทบุรี มองเห็นวิวสวยงามรอบๆ ทั้งวิวทะเล ภูเขา และถนนที่เป็นโค้งสวยงาม

-เดินทางต่อไปยังเดินทางต่อไปยังจุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำ บ้านหัวแหลมซึ่งอยู่ห่างจากจุดชมวิวเนินนางพญา เพียง 1  กิโลเมตรเท่านั้น  แวะเดินชมวิวสวยๆ บนสะพานไม้ที่ทอดตัวยาวท่ามกลางน้ำทะเล

ระยะทางประมาณ 50 เมตร เป็นสะพานที่สร้างขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาของชาวบ้าน เป็นทางเดินเพื่อสักการะ “เจดีย์บ้านหัวแหลม”เป็นเจดีย์ที่มีอายุกว่า 200 ปี เชื่อกันว่าสร้างไว้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมง

-มุ่งหน้าไปยังหาดเจ้าหลาว เข้าที่พัก  เล่นน้ำทะเล และพักผ่อนตามอัธยาศัย หาดเจ้าหลาว  เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในจันทบุรี อยู่ห่างจากอำเภอท่าใหม่ 19 กิโลเมตร ถัดมาจากหาดแหลมเสด็จ

มีบรรยากาศเงียบสงบ เป็นหาดทรายสีเหลืองละเอียด ชายหาดยาวเกือบ 10 กิโลเมตร น้ำทะเลใสสะอาด คลื่นไม่แรง ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว   เข้าที่พัก  เล่นน้ำทะเล และพักผ่อนตามอัธยาศัย

-รับประทานอาหารเย็น มื้อ 3 บุฟเฟต์อาหารทะเล

วันที่ 3

-รับประทานอาหารเช้ามื้อที่ 4 ที่โรงแรม ก่อนออกเดินทาง

– เยี่ยมชมย่านชุมชนโบราณริมน้ำจันทบุรี  ชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวน  มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง

บริเวณที่เรียกว่าท่าเรือจ้างอาคาร ส่วนใหญ่ เป็นที่พักอาศัย ละร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี   ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นตึกแถวโบราณลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อย งดงาม

-แวะน้ำตกพลิ้ว  สัมผัสความสวยงามของน้ำตกพลิ้ว เล่นน้ำเย็นๆและเล่น หรือให้อาหารปลาพลวงหิน รวมไปถึงมาชมความสวยงามของน้ำตกพลิ้ว เล่นน้ำได้ ตามอัธยาศัย

-ใกล้กับคุกขี้ไก่  เดินเที่ยวชมตึกแดง และเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ตึกแดงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 พร้อมกับคุกขี้ไก่ ลักษณะเป็นตึกชั้นเดียว สีแดง หลังคามุงกระเบื้อง

สร้างด้วยอิฐถือปูน กว้าง 7 เมตร ยาว 32 เมตร เดิมทาสีแดง จึงเรียกว่า “ตึกแดง” ภายในแบ่งออกเป็น 5 ห้องมีประตูเปิดถึงกันหมด มีระเบียงทั้งสองข้างตามแนวยาว

เป็นอาคารที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2436 หรือ ร.ศ. 112 ในบริเวณป้อมพิฆาตข้าศึก โดยรื้ออิฐจากป้อมมาสร้าง เพื่อใช้ตึกนี้เป็นกองรักษาการณ์ และที่พักของทหารที่ รักษาปากน้ำแหลมสิงห์ในครั้งนั้น

–  รับประทานอาหารกลางวันมื้อที่ 5 (ร้านอาหารทั่วไป)

-เดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

-รับประทานอาหารเย็น ( ลูกค้าจ่ายเอง)

วันที่ 4

-รับประทานอาหารที่โรงแรมมื้อที่ 6

-พักรับประทานอาหารกลางวัน ( ลูกค้าจ่ายเอง) และ ซื้อของฝากของที่ระลึก

-เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่


เงื่อนไข

-ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี

-ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด

-ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

  • อัตราค่าเข้าชมน้ำตกพลิ้ว ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท (อายุต่ำกว่า 4 ขวบ และ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการชาวไทย เข้าชมฟรี) ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
  • ค่ารถรางรับ-ส่ง คนละ 20 บาท

– ราคานี้รวม ที่พัก  3 คืน, อาหาร 6 มื้อ, รถบัส พร้อมคนขับ ,มัคคุเทศก์, ประกันอุบัติเหตุ

**หมายเหตุ    โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า***

ลูกค้า 8-13 ท่าน ใช้รถตู้ ราคา 7,490 บาท ต่อท่าน

ลูกค้า 25-35 ท่าน ใช้รถบัส ราคา 7,590 บาท ต่อท่าน

ลูกค้า 36-43 ท่าน  ใช้รถบัส ราคา 5,299 บาท ต่อท่าน