ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา –ชลบุรี ทริปไหว้พระสุขใจ กินลม ชมทะเล

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

รายการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา –ชลบุรี

3 วัน 2 คืน

ทริปไหว้พระสุขใจ กินลม  ชมทะเล

รายละเอียดการเดินทาง

 

วันที่1

เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่โดยรถบัส ใช้เวลามาประมาณ10ชั่วโมง หรือเดินทางโดยเครื่องบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง  เริ่มต้นทริปนี้ด้วยการสักการะพระพุทธโสธร ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร  วัดคู่บ้านคู่เมืองแปดริ้วมานานหลายร้อยปีและยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธาอันล้นหลามของประชาชนทั่วทุกสารทิศ

-สถานีต่อไป วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ในอำเภอบางคล้า ถือว่าเป็นวัดชื่อดังและเด่นในเรื่องขององค์พระพิฆเนศในลำดับต้นๆของประเทศไทย เป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซ้ายถืองาที่ หัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ให้ได้ขอพรสักการะ

-แวะรับประทานอาหารกลางวัน

-เดินทางต่อไปยังเขาพระตำหนัก พัทยา เป็นจุดชมวิวเมืองพัทยาที่สวยที่สุด ตั้งอยู่บนภูเขาที่คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน จุดชมวิวนี้อยู่ในพื้นที่ดูแลของสถานีวิทยุกองทัพเรือ เป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อันเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณเขาพระตำหนัก มีการจัดทำลานชมวิวซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยมาก สามารถมองเห็นโค้งอ่าวพัทยาตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า และอาคารบ้านเรือนในตัวเมืองพัทยา ในมุมสูงได้อย่างสวยงาม

– เดินทางเข้าที่พัก จังหวัดชลบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย

-รับประทานอาหารเย็น

**เล่นน้ำและทำกิจกรรมสนุกๆ ริมหาด เช่น เรือกล้วย เจตสกี เป็นต้น ***

วันที่ 2

-รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

-ออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมของ กิจกรรม ความหลากหลายเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดน้ำ 4 ภาค รวบรวมของดี 4 ภาค มาไว้ที่นี่ เป็นแหล่งรวมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม มารวมไว้จุด เดียวกัน รวมไปถึงการแสดง กิจกรรมวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมไทย หรือจะเป็นการล่องเรือพายชม ทัศนียภาพตลาดน้ำย้อนรำลึก ประวัติศาสตร์การกสิกรรมไทย

-รับประทานอาหารกลางวัน

-หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านไปยังสวนนงนุช แหล่งรวบรวม  ชมความสวยงาม และอลังการที่เดียวเที่ยวได้ครบครัน รับประกันความงดงามด้วยรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากงานประกวดจัดสวนระดับโลก

-เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

-รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

-เดินทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทสัจธรรม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่และงดงามที่สุด สามารถอวดสายตาชาวโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ด้วยการก่อสร้างและลวดลายที่วิจิตรงดามงาม เรียกได้ว่าหาใครได้เข้าชมต้องตะลึงไปกับความงดงามนี้

– ก่อนเดินทางกลับ แวะศาลเจ้านาจา หรือศาลเจ้าหน่าจาซาไท่จื้อ  เป็นสถานที่ที่หลายคนคงรู้จักกันดีเมื่อได้มาเที่ยวชายหาดบางแสนก็จะแวะมาไหว้ศาลเจ้านาจา ที่อยู่บริเวณแถวตลาดอ่างศิลาไม่ไกลจากชายหาดบางแสนนัก ศาลจ้านาจา อ่างศิลาเดิมเป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ด้วยความเคารพศรัทธาของผู้ที่มากราบไหว้ด้วยเชื่อกันว่าให้โชคทางด้านการค้า

-เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 เงื่อนไข

-ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี

-ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด

-ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

– ราคานี้รวม ที่พัก  2 คืน, อาหาร 4  มื้อ, รถบัส พร้อมคนขับ ,มัคคุเทศก์, ประกันอุบัติเหตุ

– ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าชมสวนนงนุช และปราสาทสัจธรรม

**หมายเหตุ    โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า***

ลูกค้า 8-13 ท่าน ใช้รถตู้ ราคา 7,490 บาท ต่อท่าน

ลูกค้า 25-35 ท่าน ใช้รถบัส ราคา 7,590 บาท ต่อท่าน

ลูกค้า 36-43 ท่าน  ใช้รถบัส ราคา 5,299 บาท ต่อท่าน