ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ เกาะราชา

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1
 •  รับท่านจากสนามบินภูเก็ต /สถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต  ตามเวลาลงเครื่อง/รถของท่าน เพื่อเดินทางไปเช็คอินยังที่พัก (เช็คอินได้14.00 น.)พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 เกาะเฮ เกาะราชา,อ่าวทือ, เกาะเฮ, เกาะราชา, เกาะ โหลน
 • 8.00-9.00 รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นเดินทางจากโรงแรม สู่ท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
 • 9.00 ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เดินทางสู่เกาะราชา  โดยเรือยอร์ช คาตามารัน ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที  เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด มีหาดทางด้านตะวันตกอยู่ระหว่างหุบเขาเป็นรูปคล้าย เกือกม้าเรียกว่า อ่าวปะตก มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาดลักษณะคล้ายทะเลแถบหมู่เกาะสิมิลันทางใต้ทางใต้เกาะราชาตั้ง อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร
 • 10.00 ล่องเรือ สู่ อ่าวทือ  ดำน้ำดูปะการังหลากสีสัน ชื่นชมปลาสวยงามนานาชนิด (ลูกค้าควรเตรียมครีมกันแดด ชุดว่ายน้ำ เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัวไว้เปลี่ยนหลังเสร็จกิจกรรมดำน้ำ)
 • 11.00 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือยอร์ช มื้อที่ 2  พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามบนท้องทะเล
 • 12.00 เดินทางต่อไปยังเกาะราชา เที่ยวชมความสวยงามของทะเล ชายหาด ที่เกาะราชา สัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพของท้องทะเล ดูปะการังที่อุดมสมบูรณ์หลากสีสัน
 • 13.00 ออกเดินทางจากเกาะราชาสู่เกาะเฮ  ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายอันขาวละเอียด มีปะการังน้ำตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำทะเลใส มองเห็นฝูงปลาแหวก ว่ายมากมาย โลกใต้น้ำที่อยู่ทางด้านตะวันตก มีปะการังสมอง ปะการังผักกาด ปะการังเขากวางปะการังจาน เป็น แนวยาว และเหล่าปลาน้อยใหญ่ หลากสีสันสวยงาม เช่น ปลาผีเสื้อ ปลาโนรี ปลานกแก้ว ปลาสินสมุทร สามารถ ดำน้ำแบบสนอร์เกิลใช้หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจก็สามารถเห็นโลกใต้ทะเลที่สวยงาม
 • 14.00 พักผ่อนตามอัธาศัยริมชายหาด  เล่นน้ำ หรือเลือกทำกิจกรรม อันหลากหลาย เช่น ดำน้ำดูปะรารัง เรือลากร่ม เรือกล้วย  (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • 16.30 ออกเดินทางจากเกาะเฮ มุ่งหน้าไปเกาะโหลน ทำกิจกรรมตกปลาที่หน้า เกาะโหลน ล้มรสความอร่อยของรสชาติปลาดิบแท้ๆ พร้อมกับชมภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกบนเรือหรู
 • 18.30 กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง  เดินทางกลับที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3
 • 8.00 รับประทานอาหาเช้าที่โรงแรม
 • 11.30 เช็คเอาท์ เดินทางกลับ (หากมีเวลาเหลือ สามารถแวะเลือกชมเลือกซื้อสินค้า ของฝากของที่ระลึก )

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ
 • ราคานี้ไม่รวมอาหารเย็น

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าชม

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า