ทริป #9.2 เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : เชียงใหม่, ปาย แม่ฮองสอน
วันที่ 1
 • รับลูกค้าจากสนามบิน
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะสักการะครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ   กราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ บนจุดสูงสุดสามารถรับชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ 180องศา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นมุ่งหน้าไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์   เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย ชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาว  ไม้ดอกนานาพรรณ และพระตำหนักภูพิงค์
 • รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองและชมการแสดงฟ้อนรำที่งดงงาม ที่ขันโตกศูนย์วัฒนธรรม เชียงใหม่
 • เดินทางกลับที่พัก

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ออกเดินทางไปยังอำเภอปาย  ระหว่างทางแวะถ่ายรูปจุดชมวิวห้วยน้ำดัง ก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปาย
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ปาย
 • เช็คอินโรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชม ถ่ายรูปสะพานประวัติศาตร์เมืองปาย  สะพานที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวญี่ปุ่นได้เกณฑ์ชาวบ้านมาสร้างสะพานนี้ขึ้น ต่อมาเมื่อเสร็จสิ้นสงครามโลกทหารญี่ปุ่นได้ทำการเผาสะพานไม้นั้นทิ้ง ชาวบ้านเมืองปายได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานขึ้นมาใหม่ แต่แล้วก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้สะพานเกิดความชำรุดเสียหาย ชาวบ้านจึงทำเรื่องขอไปยังจังหวัดเชียงใหม่ขอใช้สะพานเหล็ก (สะพานนวรัฐเดิม) และได้ทยอยขนมาประกอบที่เมืองปาย ใช้เวลานานเกือบปีจึงแล้วเสร็จดังสภาพที่เราได้เห็นกันในปัจจุบัน
 • จากนั้นเดินทางไปเที่ยวปายแคนยอน หรือ กองแลน  สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกิดจากการยุบตัวของดิน บริเวณนี้สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองปายได้ยามพระอาทิตย์ตกดินอย่างสวยงาม
 • เดินทางกลับที่พัก  รับประทานอาหารเย็น
 •   สามารถเดินทางไปยังถนนคนเดินปายได้ เลือกชม เลือกซื้อและสัมผัสบรรยากาศเมืองปายยามค่ำคืน

 

วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปชมความสวยงามของสะพานไม้ไผ่ โขกู้โส่” เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า สะพานบุญ (โข แปลว่า สะพาน กู้โส่ แปลว่า บุญ) สะพานโขกู้โส่เป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความยาวถึง 815 เมตร ซึ่งสะพานโขกู้โส่เป็นสะพานบุญที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอปาย โดยสร้างสะพานจากบ้านแพมบกไปยังสำนักสงฆ์ห้วยคายคีรี ที่อยู่ในดงป่าไม้เขียวขจี สงบและร่มเย็น (ในช่วงฤดูฝนจะมีทุ่งนาข้าวเขียวขจีเต็มท้องทุ่งเป็นภาพพื้นหลังในการถ่ายภาพที่สวยงาม และช่วงปลายฝนต้นหนาวข้าวออกรวงเป็นสีเหลืองทอง)
 • แวะถ่ายรูป Coffee in love  และบ้านเหลือง  สถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติคที่อยู่ในอำเภอปาย ใกล้ ๆ กันจะมีบ้านหลังสีเหลืองๆ ที่ชื่อว่า “บ้านปายฟ้าปายฝัน”  จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกที่หนึ่งที่คุณพลาดไม่ได้ เพราะนอกจากรสชาติกาแฟที่สุดแสนอร่อย ยังมีอาหารว่างอย่างไส้กรอกรมควัน   การจัดตกแต่งร้านสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักในการถ่ายรูป และอากาศที่สุดแสนบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับคู่รักแวะมาพักดื่ม (กาแฟ) เป็นอย่างยิ่ง
 • เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านสันติชล
 • รับประทานอาหารกลางวัน(จีน)ที่บ้านสันติชล
 • ถึงหมู่บ้านสันติชล   เมื่อเข้ามาในบรรยากาศในหมู่บ้านจำลอง  เหมือนเราได้ก้าวเข้ามาสู่  ประเทศจีน เนื่องจากลักษณะของการตกแต่งสถานที่จะเป็นสไตล์จีนยูนานทั้งหมด   สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นเมื่อก้าวย่างเข้าไปในเขตของศูนย์วัฒนธรรม คือ มังกรสีสดพันอยู่กับเสาซี่งตั้งอยู่บนเนินหินสีเข้ม  ด้านหน้าของเนินหินมีอักษรภาษาจีน เมื่อเดินเข้ามาจะพบกับ บ้านดินสีส้มพลาสเทลสดใสตัดกับสีท้องฟ้าใสตั้งเรียงรายอยู่มีร้านของที่ระลึก เช่น รองเท้า  เสื้อผ้า ชา ผลไม้ดองและอบแห้ง อาหารแปรรูปชนิดต่างๆ จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และมีร้านอาหารจีนยูนาน ให้บริการด้วยอาหารที่เลี่ยงชื่อ ขาหมู หมั่นโถวที่รสชาติอร่อย
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • มุ่งหน้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เดินทางเข้าที่พัก
 • รับประทานอาหารเย็น  หลังจากรับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย ถ้าตรงกับวันศุกร์-เสาร์ จะมีถนนคนเดินตั้งอยู่รอบหนองน้ำหน้าวัดพระธาตุจองคำ-พระธาตุจองกลาง  มีอาหารสไตล์ Local ให้เราได้รับประทาน  มีเสื้อผ้า  ของใช้พื้นเมือง ซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดให้เราได้เลือกซื้อ เลือกหาเป็นของฝากอีกด้วย สำหรับถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนจะเปิดทุกวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่ 18.00 – 22.00 น.

 

วันที่ 4
 • ชมอาทิตขึ้นที่วัดพระธาตุดอยกองมู สัญลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกคนต้องแวะเวียนไปเยี่ยมชมและสักการะคือพระธาตุแห่งนี้นั่นเอง ที่นี่ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน เดิมทีวัดแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย   ศิลปะและรูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทใหญ่  จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้ สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างสวยงามชัดเจน ถ่ายรูป เก็บภาพความประทับใจ
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ไหว้พระขอพร วัดจองคำและวัดจองกลาง สองวัดนี้เปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศิลปะแล้ว วัดทั้งสอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน พื้นที่ด้านหน้าของวัดซึ่งเป็น สวนสาธารณะหนอง จองคำยังเอื้อให้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีตามประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีอีกด้วย
 • วัดจองคำหรือพระอารามหลวงวัดจองคำ วัดจองคำ ตั้งอยู่ข้างหนองน้ำ ซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนเรียกว่า”หนองจองคำ”เป็น วัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 เป็นวัดแรกของ เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปะไทใหญ สิ่งที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อ พ.ศ.2477 โดยช่างชาวพม่าในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน ของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระประธาน มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า และมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีศากยมุนีที่วิหารวัดสุทัศน์ เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำ เนื่องจาก เสาวัดประดับ ด้วยทองคำเปลว
 • เดินทางกลับถึงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งออกสนามบิน

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 20,460 บาท
 • 2 คนย ราคา 1,0500 บาทต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 8,500 บาทต่อคน
 • 5 คนขึ้นไปราคา 7,200 บาท ต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 3 คืน
 • อาหาร 8 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเคเบิ้ลคาร์วัดพระธาตุดอยสุเทพ / พระตำหนักภูพิงค์ / ขันโตกและการแสดง

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า