ทริป #9.1 เชียงใหม่ ปาย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : เชียงใหม่, ปาย แม่ฮองสอน
วันที่ 1
 • รับลูกค้าจากสนามบิน
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะสักการะครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ   กราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ บนจุดสูงสุดสามารถรับชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ 180องศา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นมุ่งหน้าไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์   เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย ชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาว  ไม้ดอกนานาพรรณ และพระตำหนักภูพิงค์
 • รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองและชมการแสดงฟ้อนรำที่งดงงาม ที่ขันโตกศูนย์วัฒนธรรม เชียงใหม่
 • เดินทางกลับที่พัก

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ออกเดินทางไปยังอำเภอปาย  ระหว่างทางแวะถ่ายรูปจุดชมวิวห้วยน้ำดัง ก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปาย
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ปาย
 • เช็คอินโรงแรมที่พัก
 • เยี่ยมชม ถ่ายรูปสะพานประวัติศาตร์เมืองปาย   สะพานที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวญี่ปุ่นได้เกณฑ์ชาวบ้านมาสร้างสะพานนี้ขึ้น ต่อมาเมื่อเสร็จสิ้นสงครามโลกทหารญี่ปุ่นได้ทำการเผาสะพานไม้นั้นทิ้ง ชาวบ้านเมืองปายได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานขึ้นมาใหม่ แต่แล้วก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้สะพานเกิดความชำรุดเสียหาย ชาวบ้านจึงทำเรื่องขอไปยังจังหวัดเชียงใหม่ขอใช้สะพานเหล็ก (สะพานนวรัฐเดิม) และได้ทยอยขนมาประกอบที่เมืองปาย ใช้เวลานานเกือบปีจึงแล้วเสร็จดังสภาพที่เราได้เห็นกันในปัจจุบัน
 • ปายแคนยอน หรือ กองแลนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกิดจากการยุบตัวของดิน บริเวณนี้สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองปายได้ยามพระอาทิตย์ตกดินอย่างสวยงาม
 • เดินทางกลับที่พัก

 

วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ชมความสวยงามของสะพานไม้ไผ่ โขกู้โส่” เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า สะพานบุญ (โข แปลว่า สะพาน กู้โส่ แปลว่า บุญ) สะพานโขกู้โส่เป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความยาวถึง 815 เมตร ซึ่งสะพานโขกู้โส่เป็นสะพานบุญที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอปาย โดยสร้างสะพานจากบ้านแพมบกไปยังสำนักสงฆ์ห้วยคายคีรี ที่อยู่ในดงป่าไม้เขียวขจี สงบและร่มเย็น (ในช่วงฤดูฝนจะมีทุ่งนาข้าวเขียวขจีเต็มท้องทุ่งเป็นภาพพื้นหลังในการถ่ายภาพที่สวยงาม และช่วงปลายฝนต้นหนาวข้าวออกรวงเป็นสีเหลืองทอง)
 • เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านสันติชล  เมื่อเข้ามาในบรรยากาศในหมู่บ้านจำลอง  เหมือนเราได้ก้าวเข้ามาสู่ ประเทศจีน เนื่องจากลักษณะของการตกแต่งสถานที่จะเป็นสไตล์จีนยูนานทั้งหมด สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นเมื่อก้าวย่างเข้าไปในเขตของศูนย์วัฒนธรรม คือ มังกรสีสดพันอยู่กับเสาซี่งตั้งอยู่บนเนินหินสีเข้ม ด้านหน้าของเนินหินมีอักษรภาษาจีน เมื่อเดินเข้ามาจะพบกับ บ้านดินสีส้มพลาสเทลสดใสตัดกับสีท้องฟ้าใสตั้งเรียงรายอยู่มีร้านของที่ระลึก เช่น รองเท้า เสื้อผ้า ชา ผลไม้ดองและอบแห้ง อาหารแปรรูปชนิดต่างๆ จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และมีร้านอาหารจีนยูนานให้บริการด้วยอาหารที่เลี่ยงชื่อ ขาหมู หมั่นโถวที่รสชาติอร่อย
 • รับประทานอาหารกลางวัน(จีน)ที่บ้านสันติชล
 • เดินทางกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะถ่ายรูป Coffee in love  และบ้านเหลือง  สถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติคที่อยู่ในอำเภอปาย ใกล้ ๆ กันจะมีบ้านหลังสีเหลืองๆ ที่ชื่อว่า “บ้านปายฟ้าปายฝัน” จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกที่หนึ่งที่คุณไม่ไปไม่ได้เพราะนอกจากรสชาติกาแฟที่สุดแสนอร่อย ยังมีอาหารว่างอย่างไส้กรอกรมควัน การจัดตกแต่งร้านสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักในการถ่ายรูป และอากาศที่สุดแสนบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับคู่รักแวะมาพักดื่ม (กาแฟ) เป็นอย่างยิ่ง
 • เดินทางกลับถึงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งออกสนามบิน

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 15,600 บาท
 • 2 คน ราคา 8,700 บาทต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 7,750 บาทต่อคน
 • 5 คนขึ้นไป ราคา 5,300 บาท ต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5-6 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเคเบิ้ลคาร์วัดพระธาตุดอยสุเทพ / พระตำหนักภูพิงค์ / ขันโตกและการแสดง

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า