ทริป #4.1 แม่กำปอง กิ่วฝิ่น กาแฟใจแอนท์ น้ำพุร้อนสันกำแพง ร่มบ่อสร้าง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : แม่กำปอง, กิ่วฝิ่น, กาแฟใจแอนท์, น้ำพุร้อนสันกำแพง, ร่มบ่อสร้าง
วันที่ 1
 • รับจากสนามบินเชียงใหม่
 • แวะน้ำพุร้อนสันกำแพง  ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก นั่งรถไปประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีบ่อให้แช่น้ำร้อน และแช่เท้า วิวสวย ล้อมรอบไปด้วยภูเขา และต้นไม้
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางไปยังหมู่บ้านแม่กำปองความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ ชาวบ้านที่ยังคงเรียบง่ายและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว โดยอาจเลือกเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือนอนพักโฮมสเตย์ของชาวบ้าน ซึ่งมีให้บริการอยู่หลายแห่งโดยเป็นการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชน ดูการเก็บชา ใบเมี่ยง และการปลูกกาแฟ
 • เดินทางต่อไปยังร้านกาแฟไจแอนด์ ร้านกาแฟบนต้นไม้ใหญ่ ชิมกาแฟและสัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นของแมกไม้นานาพรรณ
 • เข้าที่พัก พักผ่อน และเดินเที่ยวชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 2
 • ตื่นเช้าเพื่อขึ้นไปชมกิ่วฝิ่น  เมื่อมายืนบนจุดชมวิวกิ่วฝิ่นก็จะเห็นภาพของป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับลำปาง มองไปไกลสุดลูกหูลูกตา  สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มที่   ต้องมากิ่วฝิ่นช่วงเช้าจะสวยสุด ยิ่งอากาศหนาวๆ จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเที่ยวให้สุดยอดยิ่งขึ้น
 • รับประทานอาหารเช้า
 • เดินเที่ยวชมน้ำตกแม่กำปอง และ แวะดื่มชากาแฟ ขนมเบเกอรี่ พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศบนยอดไม้ ชมวิวหมู่บ้านแม่กำปอง
 • เดินทางออกจากแม่กำปอง แวะศูนย์หัตกรรมร่มบ่อสร้าง ซื้อของฝาก ร่มบ่อสร้างถือเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สาเหตุที่เรียกว่าร่มบ่อสร้างเพราะร่มนี้ผลิตกันที่บ้านบ่อสร้าง สมัยก่อนชาวบ้านจะ ทำร่มกันใต้ถุนบ้าน แล้วนำออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบ้านเพื่อผึ่งแดดให้แห้ง สีสันและลวดลายบนร่มนั้น สะดุดตาผู้พบเห็น มีทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน คือ ร่มที่ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา แต่ละชนิดมีวิธีทำ อย่างเดียวกัน
 • ส่งออกสนามบิน

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 8,590 บาท
 • 2 คน ราคา 4,900 บาทต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 4,590 บาท ต่อคน
 • 5 คนขึ้นไป ราคา 4,350 บาทต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าน้ำพุร้อนสันกำแพง

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า