ทริป #11 เชียงใหม่สายใต้ ไปเที่ยวดอย ดอยอินทนนท์ สวนสนบ่อแก้ว ดอยแม่โถ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : เชียงใหม่สายใต้, ไปเที่ยวดอย, ดอยอินทนนท์, สวนสนบ่อแก้ว, ดอยแม่โถ
วันที่ 1
 • รับลูกค้าจากสนามบิน
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะสักการะครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ   กราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ บนจุดสูงสุดสามารถรับชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ 180องศา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นมุ่งหน้าไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์   เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย ชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาว  ไม้ดอกนานาพรรณ และพระตำหนักภูพิงค์
 • รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองและชมการแสดงฟ้อนรำที่งดงงาม ที่ขันโตกศูนย์วัฒนธรรม เชียงใหม่
 • เดินทางกลับที่พัก

 

วันที่ 2
 • *รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • *ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติออบหลวงใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมง
 • *ถึงอุทยานออบหลวง  เดินเที่ยวชมธรรมชาตและถ่ายรูปตามอัธยาศัย    ออบหลวง เป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวง  เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหิน ขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก ความลึกของหน้าผาวัดจากสะพาน ออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุด 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์ คำว่า “อ๊อบ” หรือ “ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ “หลวง” หมายถึง ใหญ่  ออบหลวง คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหิน ขนาดยักษ์ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป อีกนัยหนึ่งคือ หุบเขาบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหิน ที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ตรงออบหลวงช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และแคบมากบีบทางน้ำไหล ดังนั้นแม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เสียงน้ำกระทบหน้าผา ดังสนั่นแต่รอบ ๆ บริเวณชายน้ำด้านเหนืองดงามไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลาชั่วนาตาปี ยังมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาด สำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงามแห่งทัศนียภาพของออบหลวง นอกจากนั้นภายในบริเวณอุทยานฯ ยังมีการขุดค้นพบแหล่ง โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วย
 • *รับประทานอาหารกลางวันที่ออบหลวง
 • *เดินทางต่อไปยังสวนสนบ่อแก้ว ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ถึงสวนสนบ่อแก้ว เป็นส่วนหนึ่งของ “สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว” โครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษและเป็นแปลงทดลองปลูกพืชชนิด สนสองใบ สนสามใบ และยูคาลิปตัส เนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ โดยมีถนนตัดผ่านตรงกลางให้นักท่องเที่ยวได้ขับรถ หรือ เดินเข้ามาชม อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี สวยงามด้วยทิวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ยาวไปสุดสายตา จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ คู่รักนิยมมาถ่าย Pre wedding ด้วยบรรยากาศคล้ายเกาะนามิ ประเทศเกาหลี หลายๆ คนจึงยกให้สวนสนบ่อแก้วเป็นดัง “เกาะนามิเมืองไทย”
 • *เดินทางต่อไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ  ได้จัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพเกษตรกรแผนใหม่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นและการลดใช้สารเคมีกะหล่ำปลี ลักษณะพื้นที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800-1200 เมตร  เมื่อถึงที่ทำการต่อรถกระบะไปยังยอดดอย ถ่ายรูป ชมวิวตามอัธยาศัย
 • *เดินทางกลับที่พัก

 

วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ใช้เวลาเดินทางประมาน 1.30 ชั่วโมง
 • เดินทางถึงจุดสูงสุดแดนสยาม สักการะพระธาตุเจ้าอินทวิทยานนท์ สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นบริเวณยอดดอย ที่ระดับความสูง  2600เมตร  เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
 • จากนั้นเดินทางต่อมายังพระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ    ชมความสวยงามของดอกไม้นานาชนิด สัมผัสความหนาวเย็น และชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาเทือกเขาถนนธงชัย   ถ้าสนใจเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน (เปิดทำการ 1ตุลาคมถึง31พฤษภาคมของทุกปี) สามารถทำได้ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการจ้างไกด์ท้องถิ่น 200บาท ใช้เวลาในการเดินเส้นทางนี้ 3 ชั่วโมง ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร  (ถ้าสนใจเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานกรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากต้องออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่เช้ากว่าปกติอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • แวะตลาดม้ง ในโครงการหลวง ท่านสามารถเลือกชม ชิม และซื้อ ผลิตภัณฑ์จากชาวเขา ทั้ง ผลไม้ผล ผักสด ผลไม้อบแห้ง และเครื่องดื่มจากผลไม้เมืองหนาว
 • เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านแม่กลางหลวง  เรียนรู้วิธีการทำกาแฟอาริบ้า โดยชาวบ้านในชุมชน ชมความงดงามของนาขั้นบันได (ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม)
 • ในช่วงที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานปิดทำการ ท่านในสนใจเดินทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการจ้างไกด์ท้องถิ่น 200 บาท***
 • ระหว่างทางกลับแวะชมความงดงามของน้ำตกวชิรธาร น้ำตกวชิรธารเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีหน้าผาสูง ตัวน้ำตกมี 1 ชั้น น้ำเบื้องบนไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ด้วยความสูงของน้ำตกถึง 70 เมตร
 • เดินทางกลับ ส่งออกสนามเชียงใหม่ เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 14,520 บาท
 • 2 คน ราคา 8,100 บาท ต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 7,600 บาท ต่อคน
 • 5 คน ขึ้นไป ราคา 6,200 บาท ต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5-6 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเคเบิ้ลคาร์วัดพระธาตุดอยสุเทพ / พระตำหนักภูพิงค์ / ค่าเข้าดอยอินทนนท์และพระธาตุ / ค่าเข้าออบหลวง / รถขึ้นดอยแม่โถ  / ขันโตกและการแสดง

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า