ทริป #1 ไหว้พระ9 วัดม่วนใจ๋ เชียงใหม่วัดงาม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : วัดพระธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตดอยคำ, วัดอุโมงค์, วัดพระสิงห์, วัดเจดีย์หลวง, วัดลอยเคราะห์, วัดไชยมงคล, วัดศรีสุพรรณ
วันที่ 1
 • รับจากสนามบินเชียงใหม่/สถานีขนส่งผู้โดยสาร   เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะสักการะครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ  กราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ บนจุดสูงสุดสามารถรับชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ180องศา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นมุ่งหน้าไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย ชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาว  ไม้ดอกนานาพรรณ และพระตำหนักภูพิงค์
 • เดินทางกลับเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารที่โรงแรม
 • เดินทางไปสักการะพระพุทธสิหิงห์หรือพระสิงห์ พระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธไสยาสน์ พระศรีสรรเพชญ (หลวงพ่อโต) พระประธานในพระวิหารหลวง และไหว้ขอพรพระธาตุ ประจำปีเกิด ปีมะโรง ที่วัดพระสิงห์วรวิหาร ชมความงดงามของวิหารลายคำ สถาปัตยกรรมล้านนา  ตลอดจนภาพจิตรกรรมฝาผนังมีลวดลายทองล่องชาดเทคนิคการฉลุลายปรากฏบนฝาผนังหลังพระประธาน และเสากลางวิหารและเสาระเบียงด้านหน้าพระวิหาร ตลอดถึงบางส่วนของโครงไม้ บนฝาผนังภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง สังข์ทองและสุวรรณหงส์ เขียนด้วยสีฝุ่นมีความงดงามมาก
 • *จากนั้นเดินทางไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ซึ่งอยู่ในเขตเมืองเก่าไม่ไกลจากวัดพระสิงห์มากนัก สักการะเสาอินทขิล เสาหลักเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ไหว้ขอพรพระอัฏฐารถในวิหารหลวง เดินชมความงามบริเวณโดยรอบวัด ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • วัดเจดีย์หลวงสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมี ขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้าง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันบริเวณ วัดเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ มีสิ่งสักกาละหลากหลายได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี ซึ่งสะท้อนพัฒนาการคติจักรวาลได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมของเมืองชีวิต
 • บริเวณด้านข้างวัดเจดีย์หลวงมีวัดเล็กๆ ชื่อวัดพันเตา ความโดดเด่นของวัดพันเตาที่สามารถดึงดูดให้ผู้คนหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ เดินทางมาที่วัดนี้ก็คือ วิหารหลวงที่สร้างจากไม้สักทองทั้งหลังแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงที่ว่ากันว่าเป็นวิหารที่สร้างจากหอคำหรือคุ้มเจ้าหลวงที่เหลืออยู่อย่างสมบูรณ์เพียงหลังเดียวและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในล้านนา   ในอดีตวิหารวัดพันเตาหลังนี้เคยเป็น “หอคำ” ที่ประทับของเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 5
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองที่ ร้านเฮือนเพ็ญ ร้านอาหารชื่อดังของเชียงใหม่ที่ใครมาต้องห้ามพลาด
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วพาท่านไปยังวัดศรีสุพรรณย่านชุมชนวัวลายแหล่งทำเครื่องเงินเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ วัดนี้เอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ พระอุโบสถเงินแห่งเดียวในโลก และสักการะพระพิฆคเนศขอพร
 • หลังจากนั้นไปต่อกันที่วัดลอยเคราะห์ ขอพรองค์หลวงพ่อลอยเคราะห์ ให้ชีวิตมีแต่ความสุข หมดทุกข์หมดเคราะห์ และสักการะหมอชีวกโกมารภัจน์ ช่วยขจัดปัดเป่า อุปสรรค และเคราะห์ภัยทั้งปวง
 • ปิดทริปไหว้พระของวันนี้ด้วยการเดินทางต่อไปยังวัดไชยมงคล แค่ได้ยินชื่อวัดก็เป็นสิริมงคลแล้ว วัดนี้เป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง บรรยากาศร่มรื่น  สามารถขอพรพระประธานในวิหาร ไหว้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และสักการะพระราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 เสริมดวงความรัก ส่งเสริมหน้าที่การงาน ที่วัดนี้ท่าเรือหางแมงป่อง ท่านในสนใจล่องเรือชมบรรยากาศสองฝากฝั่งแม่น้ำปิงสามารถซื้อแพ็คเกจเพิ่มได้ หรือ ท่านใดสนใจสนใจนั่งเรือชมบบรรยากาศแม่น้ำปิงยามค่ำคืน และรับประทานอาหารเย็นบนเรือก็ได้เช่นกัน
 • เดินทางกลับที่พัก

 

วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังวัดอุโมงค์  วัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ที่มีบรรยากาศร่มรื่น จุดเด่นของวัดนี้คือ มีอุโมงค์ใต้ฐานเจดีย์ทั้งหมด 4 อุโมงค์ ทะลุถึงกันได้ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังลวดลายพรรณพฤกษาและนกสวยงาม เดินชมความงดความของเจย์ดีแบบดั้งเดิมของล้านนา ให้อาหารปลาและเต่า
 • จากนั้นพาท่านไปยังโครงการบ้านข้างวัด ที่อยู่ไม่ไกลกับวัดอุโมงค์มากนัก   บ้านข้างวัด “ จะมีบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลือย แบบ 2 ชั้น สร้างให้เหมือนบ้านในสมัยก่อน ตั้งอยู่ล้อมรอบกัน ตกแต่งด้วยของเก่าดั้งเดิม ที่ให้กลิ่นอายตอนที่เรายังเด็กๆ รวมถึงต้นไม้สีเขียว ร่มเย็น ปลูกอยู่ทั่วโครงการ เห็นแล้วสดชื่นมากๆ  เดินชมบรรยากาศรอบ ๆ  มีร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, งานไม้ , Bookoo studio Showroom งานคราฟท์และงานเซรามิก, Orn the Rose บ้านและสตูดิโอ ของหญิงสาวที่รักงานปักผ้า, ห้องสมุดเก๋ๆ เอาไว้นั่งอ่านหนังสือชิลๆ และในแต่ละเดือนที่บ้านข้างวัด ก็จะจัดตารางเรียน workshop ให้ได้มีกิจกรรมสนุกทำกันด้วย ฯลฯ อีกทั้งบ้านทุกหลังหันไปทาง ลานหญ้าสีเขียว ที่ตั้งอยู่ไล่เป็นชั้นๆ เป็นลานกิจกรรม เอาไว้จัดงานและทำกิจกรรมร่วมกัน
 • รับประทานอาหารกลางที่บ้านข้างวัด และถ่ายรูปร้านกาแฟเช็คอินชิวๆ
 • หลังจากนั้นเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยคำ  วัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการขอพรโชคลาภจากองค์หลวงพ่อทันใจ อายุกว่า 1200 ปี ขึ้นชื่อเรื่องของความศักสิทธ์ ขออะไรได้สมหวังดังใจ  และด้านบนยังมีลานกว้างสามารถรับชมวิว 180 องศาของเมืองเชียงใหม่และพืชสวนโลกที่อยู่บริเวณใกล้คียงกันได้
 • เดินทางไปยังสนามบินเชียงใหม่ / สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 12,480 บาท
 • 2 คน ราคา 6,800 บาท ต่อคน
 • 3-4 คน ราคา5,990 บาท ต่อคน
 • 5 คนขึ้นไป ราคา 4,499 บาท ต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าล่องเรือหางแมงป่องและดินเนอร์ครูซ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วน เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าชม

 

หมายเหตุ ระยะเวลา และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของสายการบิน/ตารางรถ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า