วัดศรีสุพรรณ เล่าขานตำนานอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

รายละเอียด

สถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้คงต้องเที่ยวทิพย์กันไปก่อน ทริปที่แล้วเราได้พาลูกค้ามาเดินถนนคนเดินวัวลายและได้แวะชมวัดด้วย
วันนี้เราเลยพาไปเที่ยววัดศรีสุพรรณเชียงใหม่ พาชม “อุโบสถเงินหลังแรกของโลก”
        
วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า
โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ”
วัดศรีสุพรรณตั้งอยู่ในชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้าน จึงร่วมแรงกันทั้งวัดและชุมชนปฏิสังขรณ์จากฐานและเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม
ขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นพระอุโบสถเงินทรงล้านนา สร้างด้วยโลหะเงิน ทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถ โดยมีการประดับตกแต่งด้วยหัตถกรรมเครื่องเงินอย่างวิจิตรอลังการงดงามแบบล้านนา
ตามหลักศิลาจารึกของวัดศรีสุพรรณกล่าวไว้ว่า ในปี พ.ศ.2043 พระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ในราชวงศ์มังราย และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดาเจ้า
โปรดเกล้าให้เจ้าหมื่นหลวงจ่าคำมหาอำมาตย์ นำพระพุทธรูปทองสำริดองค์หนึ่ง ชื่อว่า “พระพุทธปาฏิหาริย์” หรือ “พระเจ้าเจ็ดตื้อ” ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ
ที่สำคัญคือพระเจ้าเจ็ดตื้อเป็นหนึ่งในสามพระพุทธสำคัญในสายพระตื้อที่เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยตระกูลหนึ่งในล้านนาที่หล่อกันที่วัดปันเส่า หรือว่า พันเส่า ( คำว่า เส่า เป็นภาษาล้านนา หมายถึงเตาสำหรับหลอมโลหะ) ในราชวงศ์มังราย มี3องค์
คือ พระเจ้าห้าตื้อวัดชัยพระเกียรติ   พระเจ้าเจ็ดตื้อวัดศรีสุพรรณ และ พระเจ้าเก้าตื้อวัดสวนดอก
สำหรับพระเจ้าเจ็ดตื้อ ที่มีอายุราวห้าร้อยกว่าปีนี้ มีตำนานเล่าขานถึงการแสดงพุทธปาฏิหาริย์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นได้ยึดวัดศรีสุพรรณเป็นคลังเก็บของ และถูกโจมตีจากฝูงบินทิ้งระเบิด
ชาวบ้านต่างพากันมาหลบบริเวณอุโบสถแห่งนี้ แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดจึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธปาฏิหาริย์และอีกอย่างในทางความเชื่อว่าพระพุทธปาฏิหาริย์จะนำความสำเร็จสมความปรารถนาแก่ผู้มาอธิษฐานจิต
โดยเฉพาะผู้หญิงและเคยมีนักพลังจิตหรือผู้มีญาณพิเศษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สัมผัสถึงพลัง 3 คู่ คือ พลังหยิน – หยาง พลังร้อน – เย็น พลังเงิน-ทอง ในองค์พระเจ้าเจ็ดตื้อ
จนเป็นที่มาของพลัง7 ปาฏิหาริย์ของที่นี่ในการเสริมบุญบารมีสำหรับผู้ที่มาขอพร
แต่ภายในพระอุโบสถเงินที่ไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีเข้า เนื่องจาก ใต้ฐานอุโบสถ ฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของมีค่า คาถาอาคมและเครื่องรางของขลังเก่าแก่กว่า500 ปี ซึ่งเกรงว่าหากสุภาพสตรีท่านใดมีประจำเดือนอาจก่อให้เกิดความเสื่อมแก่สถานที่
หรืออาจจะเป็นบาปแก่ตัวสุภาพสตรีเองตามจารีตล้านนา สุภาพสตรีสามารถชมความงามได้รอบตัวอุโบสถเท่านั้น
ด้านข้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลกยังเป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 1.25 เมตร สูง 1.50 เมตร ทรงเครื่องศิลปกรรมล้านนา สร้างโดยช่างสิบหมู่ ช่างเครื่องเงินประดิษฐานบนแท่นขันครูหลวง
เป็นมิ่งขวัญของช่างสิบหมู่ล้านนา และสำหรับผู้มีจิตศรัทธาได้บูชา. โดยพระพิฆคเนศองค์นี้ใช้เวลาสร้างเพียง 1 วัน จึงได้ขึ้นชื่อว่า ”พระพิฆคเนศทันใจ”
และติดกันนั้นเองมีพระบรมราชาณุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับคู่กับพระราชชายาดารารัศมี
ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาเที่ยวชม“อุโบสถเงินหลังแรกของโลก” นมัสการขอพร“พระเจ้าเจ็ดตื้อ”
มาไหว้ขอพรพระพิฆคเนศ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตกันนะคะ
สนใจจองทัวร์ จองรถ
ติดต่อ www.newudomchai.com
โทร 053-446033/093-2473838/062-6822646
พิกัด
วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่