บริการรถนำเที่ยว

 

3

เป็นบริษัทที่ดำเนิน ธุรกิจให้บริการเช่ารถบัสทัศนาจรทั่วราชอาณาจักร เริ่มดำเนิน การตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 รวมระยะเวลาดำิเนินงาน 20 ปี ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุง พัฒนารถบัสที่ให้บริการมา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคัดสรรบุคคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ พร้อมบริการท่าน ปัจจุบันบริษัท ฯ มีรถบัสรุ่นใหม่ ไว้คอยบริการให้แก่ลูกค้ากว่า 80 คัน รวมทั้งพนักงานขับรถและบริกรประจำรถกว่า 100 คน

ในปัจจุบันบริษัท ฯ ได้มีการนำรถรุ่นใหม่เข้ามาใช้ในกิจการเป็นรถที่มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ และเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ประสิทธิ์ภาพ เพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้่่า ซึ่ง มีขนาดของรถไว้ให้ ลูกค้าได้รับเลือกบริการ ได้แก่ รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น มีจำนวน 53 ที่นั่ง , รถบัสปรับอากาศ VIP มีจำนวน 43 ที่นั่ง , รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง ,รถพัดลม ขนาด 51 ที่นั่ง และ รถตู้

ปัจจุบันนี้ นอกจากบริษัทเป็นผู้ให้บริการรถเช่า แล้วยังให้บริการรับส่ง – พนักงาน-บุตรข้าราชการ ประจำ ของโรงงานแถบนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานของทางราชการ จ.ลำพูน จ.ตาก จ.อยุธยา จ.ชลบุรี จ.ระยอง

 

3 6

1 2

ดูรถบริการนำเที่ยวของเราเพิ่มเติม >>

 

This entry was posted in บริการรถเช่า. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>